GENERELL

1.1 Disse vilkårene (“Vilkårene”) gjelder for din bestilling av produkter (“Produktene”) fra Lindas Hud og Fotterapi sin nettbutikk for levering i Norge

1.2 Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle kjøp. Ved å godkjenne Lindas Hud og Fotterapi sine Generelle vilkår for nettbutikken før din bestilling sendes, godtar du disse vilkårene.

1.3 Lindas Hud og Fotterapi forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil imidlertid ikke ha betydning for bestillinger som ble sendt før de endrede vilkårene er publisert på nettsiden.

1.4 For bruksvilkår om nettsiden og personvern kan du gå til vilkårene for bruk av Lindas Hud og Fotterapi Maylinn sin nettside.

1.5 For spørsmål eller kommentarer angående vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, returer og refusjoner, vennligst kontakt: post@lindasfotterapioghud.no

PARTIENE:

Selger er Lindas Hud og Fotterapi, Kirkebrygga 2-4, 1606 Fredrikstad. E-post: post@lindasfotterapioghud.no, Tlf: +47 905 15 870, OrgNr: 922923833, og omtales heretter som selger/selger. Kjøper er forbrukeren som foretar bestillingen, og omtales i det følgende som kjøper/kjøper.

REGISTRERING AV BESTILLINGER

2.1 En bestilling registreres ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg på e-post eller telefon så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

2.3 Vi prøver å opprettholde en høy kvalitet på bildene som publiseres på nettsiden, men vær oppmerksom på at produktet som bestilles kan variere i farge og design fra bildet på nettsiden.

2.4 Vi forbeholder oss retten til skrivefeil og feil i prissetting. Du som kunde vil da bli informert på telefon/epost, og nettbestillingen kan kanselleres.

2.5 Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte bestillingen din og for å bekrefte opplysningene dine. I forbindelse med dette vil du motta et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med Cosmetic Art by Maylinn.

LEVERANSE

3.1 De bestilte produktene skal leveres i original design. Lindas Hud og Fotterapi forbeholder seg retten til å gjøre mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

3.2 Rask levering. Har vi produktene på lager sender vi bestillingen senest dagen etter bestilling. Hvis produktene ikke er tilgjengelige innen estimert leveringstid, gir vi deg beskjed.

3.3 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.4 Lindas Hud og Fotterapi kan etter eget skjønn beslutte å foreta en delleveranse. I så fall vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én levering.

PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene som er publisert på nettsiden inkluderer mva, men ekskluderer eventuelle skatter, avgifter og frakt, med mindre annet er oppgitt.

4.2 Gebyrer, toll og frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat og er angitt på nettsiden når du legger inn bestillingen. Totalprisen oppgitt på bestillingsskjemaet er totalbeløpet som skal betales for produktene som er bestilt.

4.3 Du samtykker i å refundere Lindas Hud og Fotterapi for eventuelle ekstra frakt-/håndteringskostnader som oppstår som følge av at du ikke aksepterer eller henter levering i henhold til avtalte leveringsbetingelser.

INNBETALING

5.1 Du kan betale for produktene ved å bruke gjeldende betalingsmåter som er angitt på nettstedet.

5.2 Lindas Hud og Fotterapi tilbyr sikker nettbetaling med bistand fra ekstern leverandør, og for å sikre at du alltid har høyeste grad av sikkerhet, krypteres betalingsopplysningene automatisk når du taster dem inn.

5.3 Ved betaling med kredittkort må kredittkortopplysninger oppgis ved bestilling. Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for ordrebekreftelsen.

5.4 På bestillinger med etterkrav som betalingsbetingelser tilkommer et ekstra hentegebyr fra Posten.

ANGRERETT. SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKSJON

6.1 Angrerett Kjøper skal varsle selger om bruk av angreretten innen 14 dager etter at fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen går ut på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses å være overholdt dersom melding sendes før utløpet av perioden.

Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er benyttet, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt.

Dersom et abonnement selges, eller avtalen innebærer regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter at første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, løper angrefristen fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av opprinnelig frist dersom selger ikke før avtaleinngåelse informerer selger om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Det samme gjelder ved manglende informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for bruk av angreretten.

Dersom den næringsdrivende sørger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten skal varene returneres til selger uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra meldingen om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper må dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varene på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten går tapt.

Dersom undersøkelsen eller prøvingen av varene går utover det som er rimelig og nødvendig, kan kjøper holdes ansvarlig for eventuell redusert verdi av varen. Selger plikter å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager fra selger har mottatt melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betaling inntil han har mottatt varen fra kjøper, eller inntil kjøper har fremlagt Mangler ved varen – kjøpers rettigheter og etterlevelsesfrist Dersom det foreligger en mangel ved varen, skal kjøperen innen en rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget, gi selgeren beskjed om at han eller hun vil gjøre mangelen gjeldende.

Kjøper har alltid klaget i god tid dersom det skjer innen 2 måneder. fra det tidspunkt mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan fremmes senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom produktet eller deler av det er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger. Klager til selger skal fremsettes skriftlig.

KORREKSJON ELLER OMLEVERINGS

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen utbedret eller levering av lignende varer. Selger kan likevel protestere mot kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller påfører selger urimelige kostnader.

Retting eller omlevering må skje innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to utbedringsforsøk for samme mangel.

PRISREDUKSJON

Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette betyr at forholdet mellom redusert og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Dersom særlige grunner taler for dette, kan prisrabatten i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

HØV

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøper også heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige forpliktelser etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, etter omstendighetene holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve refusjon fra kjøper.

Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter for forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

OPPFYLLELSE

Selger kan opprettholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke er levert, mister selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremsette kravet.

HØV

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan ikke angre dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom selger setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

RENTE FOR SEN BETALING/INNKASTINGSGEBYR

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til Kjøper, som da kan holdes gebyransvarlig etter inkassoloven.

GEBYR FOR UAVHENTTE VARER IKKE FORSKUDSBETALT

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger kreve et gebyr fra kjøper. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utgifter for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

FORCE MAJEURE

Hvis levering forhindres eller forsinkes på grunn av forhold utenfor vår kontroll, har vi rett til å kansellere bestillingen. Dette vil bli formidlet per post, e-post eller telefon GJELDELIG LOV Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge. Aldersgrense for kjøp gjennom nettbutikken Denne avtalen skal være underlagt gjeldende lover for Norge. Personvernerklæring – Behandling av personopplysninger I forbindelse med kjøp av varer i nettbutikken vil det samles inn personopplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer mv.

Disse dataene brukes kun internt i forbindelse med utsendelse av varer, kundekontakt etc. Data som samles inn på nettbutikken deles/selges ikke til tredjepart og behandles og lagres i henhold til norsk lov. Nettbutikken og tilhørende sider samler inn data ved hjelp av «informasjonskapsler». Data innhentet på denne måten brukes til statistiske formål, for eksempel måling av nettsideytelse og mer.

Leverandøren av måleverktøy er Google Analytics. Data som samles inn via «cookies», samles inn anonymt, og brukes kun av Respond Profiling & Firmagaver AS til statistiske formål. * Feil eller skrivefeil kan forekomme. Vi gjør vårt beste for at du som kunde og bruker av våre tjenester skal være på den sikre siden.

Konfliktløsning Klager skal rettes til selger innen rimelig tid, jfr. pkt. 9 og 10. Partene må forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på 23 400 600.

EU-kommisjonens klageportal kan også brukes dersom du ønsker å sende inn en klage. Det er spesielt aktuelt hvis du er forbruker som bor i et annet EU-land. Klagen fremmes her